Rajasil KLP voor strobalen

Bouwen met stro is milieu-vriendelijk, energiezuinig en levert tevens een prettig woonklimaat op. Om de strobalen tegen weer en wind te beschermen is er Technostuc Rajasil KLP, een spanningsarme super lichtgewicht kalkpleister.

logo_technostuc_rajasil
Technostuc Rajasil KLP kan binnen en buiten worden toegepast als raaplaag op lichte ondergronden zoals strobalen, maar ook op isolerende stenen en lichtgewicht metselwerk. Technostuc Rajasil KLP bestaat grotendeels uit witkalkhydraat, hydraulische kalk en minerale lichtgewicht toeslagstoffen en kan handmatig en machinaal verwerkt worden.

Strobouw is één van de oudste bouwmethodes die er bestaan. In moderne strobouwmethodes worden zeer stevig geperste strobalen geplaatst tussen een dragend houten frame.

Bij het bepleisteren van de gevels dient er aandacht geschonken te worden aan het ademende karakter van stro. Stro is in staat om damp en vochtige lucht door te laten. Door de goede isolerende werking van strowanden kan er condensatievocht in het stro ontstaan, door het zg. dauwpunt. Indien stro water- en luchtdicht gemaakt wordt kan het materiaal beginnen te rotten. Stro moet kunnen ademen, er mag dus geen gebruik gemaakt worden van bijv. kunststofgebonden stucpleisters en muurverflagen die dit kunnen verhinderen.

Tevens mag de stucafwerking op het zachte stro niet te hard zijn. Harde stucafwerkingen kunnen spanningen veroorzaken m.n. door wisselingen in weersgesteldheid en temperatuur, waardoor scheurvorming kan optreden in de buitengevel stuclagen.

Rajasil-KLP
Technostuc Rajasil KLP heeft alle benodigde kenmerken voor een optimale afwerking op strobalen: hoog waterdamp doorlatend, spanningsarm met lage E-module waardoor een hoge elasticiteit bereikt wordt, super lichtgewicht door minerale perlite toeslag, isolerend (λ=0,40 W/mK), weersbestendig, en brandveilig. Het hoge kalkaandeel maakt tevens dat KLP schimmelwerend werkt.

Het stro-oppervlak dient goed verdicht, egaal en vlak te zijn. Houten balken dienen vooraf te worden bekleed, vraag hiervoor advies bij Technostuc. Een eerste dunne laag KLP wordt in het oppervlak van het stro ‘gemasseerd’. Grotere gaten worden voorbewerkt. Na droging (1 dag/mm) een egale KLP raaplaag opbrengen van min. 20mm met daarin grof weefsel. Deze laag opruwen. Na droging (1 dag/mm) een tweede laag KLP opbrengen van 10-15 mm. In het buitenste 1/3 deel van deze laag wordt nogmaals grof weefsel ingebed. KLP kan worden gesponsd of geschaafd. En vervolgens worden afgewerkt met Technostuc afwerkpleisters en/of silicaatverf.

Technostuc_KalkCement_pleister-1