Muurverf

Veel muurverven voor binnen, waaronder de overgrote meerderheid van de
watergedragen verven, bevatten nog steeds giftige vluchtige stoffen, die zeer
gevaarlijk kunnen zijn voor de gezondheid. Het zijn giftige gassen die we
dagelijks inademen als we deze producten gebruiken.
Technostuc Systemen toont al jaren aan dat het ook anders kan, door muurverven en
afwerkingsmaterialen te adviseren en te verkopen die absoluut vrij zijn van giftige stoffen.
Dit zijn producten op natuurlijke basis die zich zeer prettig laten verwerken en bijdragen
aan een gezond binnenklimaat.

logo_muurverf

Wat zijn giftige vluchtige stoffen die onder andere in muurverf zitten?

Deze stoffen worden VOS genoemd, vluchtige organische stoffen en worden ook wel aangeduid als ‘oplosmiddelen’. In het Engels is de term hiervoor VOC, volatile organic compounds. VOS zijn gassen die uitdampen uit verven, lijmen, plastics, schoonmaakmiddelen en bouwmaterialen, zoals bijvoorbeeld veel gebruikte isolatiematerialen en plaatmaterialen. Vaak merk je op korte termijn geen klachten en ruik je de VOS ook niet, maar op langere termijn, vaak pas na maanden of jaren, treden klachten op. VOS kunnen ademhalingsproblemen, irritatie van ogen en keel, vermoeidheid en hoofdpijn veroorzaken. Kinderen hebben een verhoogde kans op astma en sommige VOS kunnen op lange termijn zelfs kanker veroorzaken.

Waarom bevatten veel muurverven dan nog steeds deze vluchtige stoffen?
Omdat veel verven op basis van aardolie zijn en niet zonder vluchtige stoffen kunnen. Ze beginnen na het aanbrengen te verdampen. De bekendste vluchtige organische stoffen zijn formaldehyde, alkanen, alkenen, alkynen, benzeen, tolueen, xyleen, dichloormethaan, etc. Het betreft middelen die onder andere worden toegevoegd aan verf voor een gestuurde droging, betere vloeibaarheid, hogere dekkracht, langere houdbaarheid, hogere schimmelwerendheid (fungiciden), maar ook vanwege de keuze voor nóg meer leuke kleurtjes.

muurverf-roller
Wat doen deze vluchtige stoffen?
VOS hebben een schadelijke uitwerking op de gezondheid en het milieu. Als VOS verdampen, kunnen ze milieuproblemen veroorzaken zoals smogvorming en het versterken van het broeikaseffect. Schilders die te veel VOS inademen, kunnen herhaaldelijk last krijgen van duizeligheid of misselijkheid. Bij langdurige en frequente inademing kan het zenuwstelsel worden aangetast en kunnen de hersenen zwaar worden beschadigd. Dit wordt OPS genoemd, organisch psycho syndroom, beter bekend als de schildersziekte. Kies daarom voor een verf met zo min mogelijk of helemaal geen VOS.

Wat zijn de signalen?
Een aantal van deze giftige stoffen kun je duidelijk ruiken, bijvoorbeeld een sterke verflucht of de verstikkende geur na het vloerbedekking leggen. Dit zijn de oplosmiddelen die verdampen bij het
aanbrengen van verf of lijm. Dit is de typische geur van een nieuwe woning, nieuwe meubels, nieuw tapijt, nieuwe auto, etc. Sommige mensen zeggen de ‘geur van nieuw’ een aangename geur te vinden, maar het is niets anders dan een mengsel van vluchtige chemische stoffen. Maar, de meeste VOS ademen we ongemerkt in, doordat ze geurloos zijn of een relatief lage concentratie hebben. Maar dat maakt ze niet minder schadelijk! Veel vluchtige gassen zullen uit woningen verdwijnen door ventileren, dus ramen openen en laten doortochten, maar sommige van deze vluchtige stoffen doen er jaren over om uit te dampen. Daarbij komt dat woningen door isolatie en kierdichting steeds dichter worden, en er in veel gebouwen nauwelijks meer ramen open kunnen of mogen. Dit giftige gas komt dus in onze woon-, slaap- en kinderkamers en zijn we onszelf en onze kinderen als het ware aan het ‘vergassen’, zonder het te weten.

Wat kunnen de gevolgen zijn?
Door vluchtige organische stoffen dag én nacht in te ademen kunnen we ziek worden. Dit geldt voor woningen, maar ook in kantoren en scholen is een gezond binnenklimaat inmiddels een heikel thema. Dit is bekend als het ‘sick building syndroom’. VOS tasten ons zenuwstelsel aan en we kunnen chronische hoofdpijnen, allergieën, ademhalingsproblemen, astmatische aandoeningen, en irritaties of ontstekingen aan ogen, keel en luchtwegen ontwikkelen.

Ga naar downloads voor nadere informatie

muurverf-info