Subsidie energiebesparing eigen huis

Subsidie energiebesparing eigen huis

Gaat u in uw huis of appartement maatregelen nemen voor energiebesparing? Vraag dan de ‘Subsidie energiebesparing eigen huis’ aan. De subsidie stimuleert energiebesparing in bestaande woningen in de particuliere koopsector.

U kunt subsidie van 15 september 2016 tot en met 31 december 2018 aanvragen.

Eigenaar-bewoners en Verenigingen van Eigenaren kunnen gebruik maken van de regeling, die is opgedeeld in 3 tranches waarvan de eerste loopt van 15 september 2016 tot 1 maart 2017. Hierna zal er worden geëvalueerd en zal zo nodig de regeling worden bijgesteld voor de volgende 2 tranches.

U kunt kiezen uit verschillende maatregelen:

  • isolatie van dak, gevel, spouwmuur, vloer/bodem en het aanbrengen van hr-glas.

U neemt 2 of meer energiebesparende maatregelen om subsidie te kunnen ontvangen. De subsidie bedraagt circa 20% van kosten.

tabel_energie_besparen

De Subsidie energiebesparing eigen huis ontvangt u als u minimaal 2 energiebesparende maatregelen neemt. Daarnaast ontvangt u subsidie als u (onafhankelijk) advies inwint. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) behandelt de volledige subsidieaanvragen op volgorde van binnenkomst. Er wordt alleen subsidie verstrekt voor maatregelen die worden uitgevoerd, nadat de subsidieaanvraag is ingediend. Alle maatregelen die voor 15 september 2016 zijn uitgevoerd komen niet voor subsidie in aanmerking.

Op aanvullende energiebesparende maatregelen zoals isolerende deuren en kozijnen ontvangt u extra subsidie. Wilt u voor een maximum aan energiebesparende maatregelen in de gehele woning gaan? Een ‘zeer energiezuinig pakket’ is een samenhangend pakket maatregelen. U voert dit uit in heel de woning. De maatregelen stellen hogere eisen aan onder andere isolatiewaarden en passen goed bij het nul-op-de-meter-concept voor woningen (energieneutraal). Voldoen de maatregelen die u treft aan de voorwaarden? Dan ontvangt u een bonusbedrag van €4000 (naast het subsidiebedrag op basismaatregelen).

De ‘Subsidie energiebesparing eigen huis’ is voor Eigenaar-bewoners en voor woningeigenaren binnen een vereniging van eigenaren. U vraagt subsidie aan als eigenaar-bewoners of uw vereniging vraagt subsidie aan. Voor beide gelden verschillende voorwaarden en eisen. De werkzaamheden dienen door een bedrijf te worden uitgevoerd, die ook een formulier moet invullen bij de subsidieaanvraag.

Kijk voor meer informatie en het aanvragen van de subsidie op:

http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidie-energiebesparing-eigen-huis (landelijke subsidie)

http://www.energiesubsidiewijzer.nl/ (aanvullende subsidies in uw regio)

https://www.energiebespaarlening.nl/energiebespaarfonds/ (geld lenen tegen lage rente voor energiebesparende investeringen)

https://www.energiebesparendoejenu.nl/ (campagne en algemene info over energie besparen en isoleren)

energie_besparen

Posted by robin