Rajasil HS EASY injectering

Gaten boren. Crème erin. Allemaal EASY! Zo eenvoudig was het injecteren van gevels nog nooit. Technostuc Rajasil HS EASY is een injectie-crème om optrekkend vocht in muren te stoppen. Geschikt voor nagenoeg alle soorten metselwerk. Eenvoudig en doeltreffend!

logo_technostuc_rajasil
Met Technostuc Rajasil HS EASY wordt het tegengaan van optrekkend vocht in gevels kinderspel. Zonder dat speciale gereedschappenen benodigd zijn en in slechts één arbeidsgang laat deze injectie-crème zich probleemloos aanbrengen. De werkstof dringt diep de muur in. Daarbij is het oplosmiddel-vrij en WTA-gekeurd (voor Monumenten).

De oorzaken van natte muren kunnen talrijk zijn. Naast relatief eenvoudig herstelbare problemen als een waterleidingbreuk, het ontbreken van dakgoten of hemelwaterafvoeren is optrekkend vocht het meest problematisch. Bij optrekkend vocht dringt water uit de grond het metselwerk binnen door het ontbreken van een afdichting. Door de capillaire werking van poreus metselwerk zuigt het water in de muur omhoog. De gevolgen zijn natte muren, afbrokkelend stucwerk, vochtvlekken en zoutuitbloeiingen, zowel buiten als binnen.

Vocht in metselwerk vermindert het warmte isolerende vermogen, vormt een gevaarlijke voedingsbodem voor schimmel en brengt blijvende schade toe aan bouwconstructies. Een horizontale afdichting, die in de nieuwbouw standaard is, ontbreekt bij oude panden en monumentale gebouwen. Door te injecteren met Technostuc Rajasil HS EASY injectie-crème brengt men op een eenvoudige wijze een horizontale afdichting aan. Het is geschikt voor gevels met een vochtigheidsgraad van meer dan 90%.

Rajasil-HS-EASY
1. Voorbereiden: oude stuclagen verwijderen (tot min. 30cm boven de boorgaten) en boorgaten op regelmatige afstand aftekenen (8-12 cm h.o.h.).
2. Boren: boorgaten Ø12 tot Ø20mm aanbrengen, de boorgatdiepte is de wanddikte minus 5cm.
3. Reinigen: de boorgaten vrijmaken van boorstof met luchtdruk of stofzuiger.
4. Injecteren: Technostuc Rajasil HS EASY injectie-crème met een handperspistool vanuit de diepte tot aan het oppervlak zonder holle ruimtes inbrengen (drukloos).
5. Gaten dichtmaken: boorgaten na het injecteren met Technostuc Rajasil SPP (Sperrputz) afsluiten.

Na het sluiten van de boorgaten Technostuc Rajasil SPB (spritzbewurf) voldekkend en Technostuc Rajasil SPP (sperrputz) in 10 tot 15mm laagdikte aanbrengen. Verdere afwerkingen op aanvraag